วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ชวนเที่ยวสวนผลไม้ จังหวัดระยอง

สวนผลไม้จังหวัดระยอง มีผลไม้เยอะ เดินทางสะดวก มีผลไม้หลายชนิดทั้งเงาะ ลองกอง ทุเรียน มังคุด เด็ดทานได้จากสวน คิดค่าเข้าชมสวนท่านละ 50 บาท
ผมภาพสวนผลไม้